سفارش تبلیغ
صبا

{چـرا بــه خاطـر من گریه می کنی آقا}
{************«»**********}
{منـی کـه مایه ی ننگم برای مثل شما}
{************«»**********}
{فدای قلب رئوفت که نیمه شب تا صبح}
{************«»**********}
{بـرای عـفـو گـنـاهـم تو می کنی نجوا}
{************«»**********}
{منی که مایه ی ننگم بـرایتان یک عمر}
{************«»**********}
{اســیــر بــار گـنــاه و لـذایـذ دنـیــا}
{************«»**********}
{شـنـیده ام شب جمعه تو بی قرار منی}
{************«»**********}
{و غـافل از همه جا من اسیر خواب اما}
{************«»**********}
{اگـر چه مایه ی ننگم اگر چه بد هستم}

{************«»**********}
{همیـن که نام تـو را می برند در هر جا}
{************«»**********}
{دلم هوای تـو را مـی کنـد، نمی دانـم}

{************«»**********}

{کـدام گـوشـه بـرم ایـن دل خرابم را؟}
{************«»**********}
{اگــر کـه لایـق درگاهتان نخواهم شد}

«»التماس دعا«»




تاریخ : پنج شنبه 90/9/17 | 8:46 عصر | نویسنده : سیدکمیل | نظر

کد مداحی و آهنگ مذهبی