سفارش تبلیغ
صبا

اذان جمکران شوری به پا کرد/               دلم را از غم عالم جدا کرد
صبا را گشته بودم محرم راز/          مرا با رمز غیبت اشنا کرد
بخوان در دل تمنای فرج را/                    بگو شاید نگاهی هم به ما کرد
چو یعقوب از غم یوسف بنالید/                  به بوی جامه اش او را شفا کرد
نباشد گل به بستان در زمستان               /گل نرگس به هر باغی وفا کرد
ببینیم در جهان عدل علی را              /اگر امد حکومت را به پا کرد
اگر ابری بییاید روی خورشید                 /مشو نومید وباید بس دعا کرد
خدا یا عمر من را طاقتی بخش/            که بینم غیبت کبری رها کرد

 
تاریخ : دوشنبه 89/4/14 | 1:43 عصر | نویسنده : سیدکمیل | نظر

کد مداحی و آهنگ مذهبی