سفارش تبلیغ
صبا

در اینجا به ذکر قسمتى از نشانه هاى ظهور حضرت قائم آل محمد (اَرْواحُنا فَداه ) مى پردازیم که پیش از ظهور آن حضرت رخ مى دهد

:1)خروج سفیانى (سفیانى ، یکى از طاغوتهاى مقدّس مآب از نسل ابوسفیان است و در شام به دست سپاه حضرت مهدى (علیه السلام ) شکست خورده و کشته مى شود
2)کشته شدن سیّدِ حسنى (جوان خوش صورت از آل امام حسن (علیه السلام ) با سپاهش به حمایت از امام زمان (علیه السلام ) برمى خیزد و سرانجام ، به شهادت مى رسد
.
3) اختلاف بنى عبّاس در ریاست دنیا
.
4)گرفتن خورشید در نیمه ماه رمضان
.
5)گرفتن ماه در آخر آن ماه ، برخلاف عادت (و نظم فلکى

6) فرو رفتن زمین بیداء (زمین بین مکّه و مدینه).
7)فرو رفتن زمین در نقطه اى از مشرق و مغرب
.
8)توقّف خورشید، هنگام اوّل ظهر تا وسط وقت عصر
.
9)طلوع خورشید از مغرب
.
10) کشتن «نفس زکیّه » در پشت کوفه همراه هفتاد نفر از نیکان
.
11) سر بریدن یک مرد هاشمى بین حجرالا سود و مقام ابراهیم (علیه السلام)
.
12) ویران شدن دیوار مسجد کوفه
.
13) به اهتزاز درآمدن پرچمهاى سیاه از جانب خراسان
.
14)خروج یمانى (یمانى از مردان نیک و طرفدار امام زمان (علیه السلام ) است ) که به حمایت از آن حضرت ، با سپاه خود برمى خیزد
.
15)ظهور مغربى در مصر و حکومت او بر مردم شام
.
16)فرود ترکها به جزیره
.
17)ورود رومیان به رمله
.
18)طلوع ستاره درخشان در سمت مشرق که همچون ماه مى درخشد سپس دو جانب آن خم گردد که نزدیک شود که آن دو جانب به همدیگر متّصل شوند
.
19)پدید آمدن سرخى در آسمان که در فضا پراکنده گردد
.
20) آتشى در طول مشرق ، آشکار شود و سه روز یا هفت روز در آسمانى باقى بماند
.
21)پاره نمودن عرب اسارت خود را و حکومت عرب بر شهرها و کشورها
.
22)بیرون رفتن عرب از تحت نفوذ سلطان عجم
.
23)کشتن امیر مصر، توسّط مردم مصر
.
24)خراب شدن شام
.
25)اختلاف سه پرچم در شام (کشمکش سه گروه
(.
26)ورود دو پرچم قیس و عرب به کشور مصر
.
27)به اهتزاز درآمدن پرچمهاى قبیله «کنده »در خراسان
.

 

 

 
تاریخ : چهارشنبه 89/5/6 | 12:6 عصر | نویسنده : سیدکمیل | نظر

28)آمدن اسبهایى از جانب مغرب ، تا اینکه در کنار حیره (نزدیک کوفه ) بسته شوند.
29)برافراشته شدن پرچمهاى سیاه از جانب مشرق به سوى حیره
.
30)طغیان آب فرات ، به طورى که سرازیر کوچه هاى کوفه گردد
.
31)خروج شصت دروغگو که همه آنان ادّعاى نبوت مى کنند
.
32)خروج دوازده نفر از نژاد ابوطالب (علیه السلام ) که همه آنان ادّعاى امامت براى خود دارند
.
33) سوزاندن مردى بلند مقام از شیعیان بنى عبّاس بین سرزمین جلولاء (واقع در هفت فرسخى خانقین ) و سرزمین خانقین
.
34)بستن پلى نزدیک محله کرخ بغداد
.
35) برخاستن باد سیاهى در بغداد، در آغاز روز
.
36)زلزله شدید در بغداد
.
38)فرو رفتن بیشتر شهر بغداد در زمین بر اثر زلزله
.
39)ترس عمومى که عراق و بغداد را فراگیرد
.
40)مرگهاى سریع و عمومى در بغداد
.
41)کم شدن اموال و انسانها و محصول کشاورزى
.
42)پیدایش ملخ در فصل خود و در غیر فصل خود تا آنجا که زراعتها و غلاّت را از بین ببرد
.
42)کم شدن غلاّت و محصولات گیاهى
.
43)اختلاف و کشمکش در میان دو صنف از عجم و خونریزى بسیار بین آنان
.
44)بیرون آمدن بردگان از زیر فرمان اربابان و کشتن اربابان
.
45)مسخ شدن جمعى از بدعتگذاران ، به صورت میمون و خوک
.
46)پیروزى بردگان بر شهرهاى اربابان
.
47)نداى (غیرعادى ) از آسمان بر همه جهان به طورى که هرکسى در هر زبانى باشد آن ندا را به زبان خودش مى شنود
.
48)پیدایش صورت و سینه انسان در قرص خورشید
.
49)مردگانى زنده از قبرها بیرون آیند و به دنیا بازگردند و به دید و بازدید با همدیگر بپردازند
.
50) در پایان همه ، 24 بار، باران پى در پى مى آید و زمین خشک را پس از مرگش ، زنده و سبز و خرّم مى کند و به دنبال آن برکتهاى زمین بروز مى نماید و در دسترس قرار مى گیرد
.
و بعد از این حوادث ، هرگونه بلا و ناراحتى و گرفتارى معتقدین به حق از شیعیان حضرت مهدى (علیه السلام ) برطرف مى گردد، در این هنگام آنها آگاه شوند که امام عصر (عَجَّلَ اللّه تعالى فَرَجَه الشّریف ) در مکّه ظهور کرده است براى یارى او به سوى مکّه رهسپار شوند، چنانکه روایات ، بیانگر این مطلب است
.
این نشانه هایى که ذکر شد، پاره اى از آنها حتمى است و پاره اى مشروط به شرایطى است و خداوند داناتر است که چه خواهد شد و ما آنچه را نقل کردیم ، از کتب از حدیث و روایات ، گرفته شده ، از خداى بزرگ کمک مى جوییم و از درگاه او توفیق سعادت مى خواهیم

 .

بر گرفته از کتاب نگاهی بر زندگی 12 امام(ع)نابغه و فقیه بزرگ علامه حلی(ره)

ترجمه محمد محمدی اشتهاردی
تاریخ : چهارشنبه 89/5/6 | 12:5 عصر | نویسنده : سیدکمیل | نظر

کد مداحی و آهنگ مذهبی