سفارش تبلیغ
صبا

از دیر زمانی است که به خیلی مسیرها فکر می کنم و عاقبت کار را نافرجام میبینم درگوشهای از دنیایی زندگی می کنم که خیلی با دنیای دیگری فاصله دارد دنیا بسیار اعجاب انگیز و تهوع اور.

شاید زمانی برسد گه دیگر نباشم وبا خود انچه داشتم برده باشم.

زندگی کردن از از پس چراهای بی جواب !

ماندن در مردابی بنام تن ودل بستن به دنیایی پست.پستی از جهت رفتار انسانها. انسانهایی که فقط در هم لولیده اند وهمانند زالو مشغول دله گی هستند. بن بست نیست درد ورنج است            

ازادی ارزوی دست نیافتنی برای انسان. شاید فکر ازاد شدن در سر باشد ولی خود ازادی محال است . اینکه احساس      ازادی را هم کسانی در خود حس می کنند باز هم خیال واهی بیش نیست.چرا که اگر از سلولی رهایی پیدا کنند در همان زمان به سراغ سلول بعدی با پا خودشان بی هیچ دلیل قانع کننده ای قدم خواهند گذاشت.گاهی هم با کاری بنام انقلاب یا دگرگونی فقط زندانبان خودرا عوض می کنند.

شاید راه علاج بهتری برای فرار این انسان سرگردان دراین وادی پر مشغله پیدا بشود اکثر مردمان برای یک انتخاب بهتری به سوی مذهب رومیاورند وبگمان این که بهترین را گزیده اند اما غافل از اینکه مذهب خود بتنهایی کاری برای اینها نمی تواند انجام دهد زیرا که در این جا باید وارد بحث مذهب بشویم از طرفی دو سوال اساسی که در هر دوره و زمانی باید بررسی شود وپاسخ به ان داده شود و ان اینکه دین چیست ودیندارکیست ؟                        

با طرح این دو سوال میتوان راهی بسوی درهای شناخت در جهت اگاهی از خود دین و مسایل مربوط به ان گشود.                                        

ابتدا این مهم است که بحث مربوطه را با عقل امروزی و برای عقل امروزی گفتمان شود. بهر تقدیر استفاده از موضاعات بحثهای کلامی نیز نباید غافل شد.دین یکی از نیازهای اساسی بشر

بوده است . انسان در ابتدا بر این باور بوده است که یک نیروی قویتر وبالاتر از همه موجودات و نیروهای طبیعی وجود دارد . وهمیشه بدنبال این قدرت مافوق بشری و طبیعی می گشته.وازان بعنوان نیرو و اراده مافوق بشری یاد می کرده به همین جهت بوده که به خیلی از مسایل خرافی رو اورده است . وخرافه پرستی قسمت بزرگی از زندگی او را در بر می گرفته .البته این احساس که یک نیاز در انسان بصورت پیچیده ومبهم بوده بعنوان حس پرستش نیز گفته شده .
تاریخ : جمعه 89/4/11 | 7:42 عصر | نویسنده : سیدکمیل | نظر

کد مداحی و آهنگ مذهبی