سفارش تبلیغ
صبا

شیعه یعنی کشته محراب عشق/آبرو بخشد به قانون ادب

 

خون شیعه از ازل شد آب عشق/گر که او صد درد را شافی شده

کار شیعه عاشقی تا مردن است/در غدیر خم می صافی شده

پیش روی یار سیلی خوردن است/شیعه یک زینب اسارت در بلاست

شیعه یعنی صورت نیلی شده/در تشیع زن سفیر کربلاست

شیعه یعنی مست از سیلی شده/من چه گویم که زینب خود علی است

شیعه یعنی یک فدک آزادگی/روح شیعه در وجودش منجلی است

همچو زهرا با علی دلدادگی/شیعه شیدا در تمام عالمین

شیعه یعنی صلح در عین ظفر/شیعه یعنی عشق بازی با حسین(ع)

غرقه در طشت پر از خون جگر/شیعه یعنی کشته در قنداق ها

شیعه باید کوفه ها ویران کند/عاشق شش ماهه دارد کربلا

همچو مسلم خصم را ویران کند/شیعه سر بر نیزه دارد تا ابد

عهد بستن با شهید کربلا/در گلو سر نیزه دارد تا ابد

شیعه یعنی باغبان گل فروش/قلب شیعه گشته مالا مال دوست

بر در میخانه حق باده نوش/انتظار یک فرج آمال اوست

شیعه هفتاد و دوتن سر باخته/میوه نخل ولایت مهدیا

سر به پای نیزه ها انداخته/ای گل زهرا گل نرگس بیا

شیعه باید مشک دل پر خون کند/خار در چشم سبو دارد غدیر

کربلا را زخون گلگون کند/استخوان ها در گلو دارد غدیر

شیعه یعنی تشنگی در شط آب

در کنار علقمه مست وخراب

شیعه باید همچو سقای عرب

 
تاریخ : جمعه 89/5/1 | 5:5 عصر | نویسنده : سیدکمیل | نظر

کد مداحی و آهنگ مذهبی