سفارش تبلیغ
صبا

شمس در می یابد که باید از پی یافتن اسم اعظم شهر به شهر و روستا  به روستا راهی شود ، و آنگاه که نام اعظم بر او آشکار شد به حقیقت و بیداری دست پیدا می کند ، پس به نیشابور می رسد و در بازار شیخ عطار را که پیرمردی بوده ملاقات می کند ، وقتی هدف از سفر را بازگو می کند عطار او را چنین آگاه می سازد که کشف نام اعظم سودی ندارد بلکه گوینده باید اعظم باشد و در همان حین به دیگ مسی بزرگ پیش پایش اشاره می کند و نام خداوند را به زبان جاری می سازد ، دیگ از شنیدن آن نام به جنبش می افتد و شمس در این زمان به بیداری  رسیده و عارفی وارسته می گردد ....
تاریخ : چهارشنبه 89/5/6 | 12:27 عصر | نویسنده : سیدکمیل | نظر

کد مداحی و آهنگ مذهبی