سفارش تبلیغ
صبا

مهدی(ع)دراعتقادات وکتب اهل تسنن:

اعتقاد جامعه شیعه راجع به وجود مقدس مهدی موعود در اسلام و تعیین وی شخص حجت بن الحسن العسکری (ع) و اتظار ظهور آن حضرت چیزی نیست که در تاریخ اسلام تازگی داشته باشد و اعتقاد راسخ شیعه در این خصوص قدیمی و بر اساس یک سلسله ادله عقلی و مدارک نقلی استوار است که ملاحظه آنها جای شک و شبهه برای کسی باقی نمی گذارد. انبوه روایاتی که شیعه از حضرت رسول اکرم (ص) راجع به این موضوع در منابع و پردازش خود از همان قرون اولیه اسلام آورده اند همه مبین یک حقیقت است و آن اینکه مهدی موعود اسلام که جهان در انتظار اوست دوازدهمین جانشین شایسته پیامبر و امام غائب شیعیان جهان ، یگانه فرزند امام حسن عسکری (ع) است که پس از وفات پدر به امامت منصوب گشته وای از نظر عموم پنهان بوده است.

عالمان اهل سنت در کتابهایشان به نقل احادیث مربوط به حضرت مهدی (ع) پرداخته اند و درباره ی خصائص مهدی سخن گفته اند و درباره ی زندگی و سیرت مهدی و چگونگی ظهور و حکومت مهدی ، و ... در این کتابها همچنین در این باره سخن گفته شده است که : مهدی (ع) از خاندان پیامبر اکرم است از فرزندان حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) . همچنین بر این موضوع تاکید کرده اند که : مهدی (ع) را پیامبر اکرم ذکر کرده و شناسانده است و این مساله مهم در اسلام به وسیله آورنده اسلام مطرح گشته است.
تاریخ : جمعه 89/4/11 | 7:24 عصر | نویسنده : سیدکمیل | نظر

کد مداحی و آهنگ مذهبی