سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک

چه جمعه ها که یک به یک غروب شد نیامدی...چه بغض ها که در گلو رسوب شد نیامدی...

..خلیل اتشین سخن:تیر به دوش بت شکن ای ماه دوباره سنگ وچوب شد نیامدی...

..برای ما که خسته ایم نه:ولی برای عده ایی چه خوب شد نیامدی...

..تمام طول هفته را به انتظار جمعه ام دوباره صبح.ظهر.نه غروب شد نیامدی.نیامدی
تاریخ : جمعه 90/11/28 | 5:23 عصر | نویسنده : سیدامیرعلی موسوی الحسینی