كل عناوين نوشته هاي سيدکميل

سيدکميل
[ شناسنامه ]
»»خليل اتشين سخن«« ...... جمعه 90/11/28
صداي زمزمه هاي حضور رادر ميان بغض هاي هر شبم مي شنوم. ...... سه شنبه 89/7/13
دل نوشته هاي سيداز د نيا يي با افكارخاموش ...... جمعه 89/4/11
  ==>   ليست آرشيو شده ها